Herinrichting Markt Vlodrop

Gepubliceerd op 2022-02-10

De Markt in Vlodrop wordt vernieuwd. Inhoudelijke Info: Projectleider van de gemeente Roerdalen, Dhr. Jo Claassen (0475) 538888, via email: herinrichting@roerdalen.nl

Zoals reeds gemeld wordt de Markt in de uitgaven van Vlodrops Nieuws ‘opgeknipt’ in vier delen.

Deze week deel 4 en tevens het laatste deel van de ‘opgeknipte’ Markt. (zie hieronder op de plattegrond)

In dit deel van de Markt is het grote plein opgenomen. Dit plein doet dienst als parkeerterrein en evenemententerrein. Bij een evenement bijv. kermis en jaarmarkt zal zoals nu ook het geval is tijdelijk elders geparkeerd moeten worden. Naast het nieuwe tracé van de rijweg ter hoogte van de woningen 15a t/m 17b  worden 22 gemarkeerde parkeervakken aangelegd.

Er blijft een ruim loopgedeelte open tussen de woningen en de parkeervakken. De auto’s worden parallel ten opzichte van de woningen geparkeerd waardoor uitlaatgassen niet richting woningen worden uitgestoten. Omdat een evenemententerrein weinig obstakels  bevat worden bomen en groenvoorzieningen aan de zijkanten van het terrein geplaatst. Het carnavalsmonumentje wordt aan de overzijde van de Boomgaardstraat geplaatst. Daar ontstaat tussen Markt nr. 12 (Café Bremmers) en markt nr. 13 een iets ruimer driehoekje dan nu het geval is. Het monument staat dan vlak bij het café, waar in 1964 de Vlorper carnaval begon. Op het benoemde driehoekje staan een drietal verplaatsbare ronde metalen bloembakken en twee bomen in een metalen plantenbak. Het verblijfsgebied vanuit de Boomgaardstraat start halverwege boomgaardstraat nr. 1.

Het verlengde van de Grootestraat, die nu vlak voor De Lindeboom naar links de Markt op draait, zal na de herinrichting eerst heel flauw naar links buigen en pas ter hoogte van het pand Bergerweg 4 de Markt op draaien. Hierdoor wordt veel extra ruimte aan de voorzijde van de Lindeboom gecreëerd. De Lindeboom is hierdoor in de gelegenheid om zijn terras uit te breiden. Dit terras gedeelte wordt van de Grootestraat afgeschermd middels een lage groenvoorziening met een tweetal bomen erin. Daar waar de rijweg de bocht omgaat komen aan de terras zijde een drietal metalen ronde plantbakken. Vanuit de Grootestraat is een loop opening gemaakt waardoor het terras van de Lindeboom of de parkeerplaatsen snel te bereiken is. De Bergerweg komt met een grote bocht voor pand Bergerweg nr. 1 samen met de Grootestraat. Voor pand Bergerweg nr. 1 (Marktzijde) komen ook enkele ronde metalen plantbakken. De ruimte voor ‘Mijn Kluswinkel’ en Grootestraat nr. 1 wordt ook aangekleed met enkele metalen planten/bloembakken met een boom erin.  Op de driesplitsing Bergerweg-verlengde van de Grootestraat en de weg over de Markt is voldoende overzicht om hier veilig over te steken. De rijweg over de Mark loopt parallel aan het ventweggetje dat nu langs het kruisbeeld loopt. Het ventweggetje wordt nu een wandelpad dat door groenvoorziening en bomen gescheiden is van de rijweg die over de Markt loopt. Het kruisbeeld blijft staan waar het nu ook staat.

kleine details werden niet opgenomen in deze artikeltjes)

Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat Vlodrop een geweldig Marktplein krijgt met veel mogelijkheden op gebied van parkeren, ruimte voor evenementen en waar het prettig verblijven is. (Maar voor het zover is…….nog ± 665 nachtjes slapen…….! )

Op de plattegrond ziet u het hele plan. (klik hier voor de plattegrond)