Herinrichting Markt Vlodrop

Gepubliceerd op 2022-01-13

De Markt in Vlodrop wordt vernieuwd. Inhoudelijke Info: Projectleider van de gemeente Roerdalen, Dhr. Jo Claassen (0475) 538888, via email: herinrichting@roerdalen.nl

Pas wanneer de gemeente zich over de bekostiging heeft uitgesproken, kan het hele, of gedeeltelijke plan voor de herinrichting van de markt aan het dorp worden voorgelegd. Het heeft immers geen zin om iets te presenteren, waarvan straks misschien maar een deel gerealiseerd kan worden. Ongeveer met deze woorden sloot ik in november vorig jaar mijn artikeltje af. En….jawel….Nadat de gemeenteraad was geïnformeerd om welke goede reden het project in omvang groter is uitgevallen dan de bedoeling was, en bekostigd kan worden met eerder vastgestelde investerings- kredieten kan de herinrichting van de Markt nu worden uitgevoerd. Dat is heel mooi! De werkgroep had immers samen met de gemeente en adviesbureau plangroep Heggen alles uit de kast gehaald om een mooi, bij de tijds en goed doordacht toekomstbestendig plan op tafel te leggen.

Wat is er al gedaan en wat gaat er gebeuren?

2021 stond in het teken van opmeten en inmeten, bodem- en asfaltonderzoeken, ligging van riool en andere nutsvoorzieningen, wat kan er hiervan blijven en wat kan beter nu gelijk worden vervangen etc. etc. Dit alles om straks precies te weten waar alles ligt. In een werkgroep van Gemeente, projectontwikkelaar, aangevuld met burgers en ondernemers werden de plannen ontwikkeld. Middels een enquête/ vragenlijst konden de inwoners van Vlodrop ideeën en wensen aandragen. Na diverse bijeenkomsten met de werkgroep was in november het ontwerp van de Markt en omgeving klaar. In dit ontwerp zijn ideeën en wensen van inwoners en ondernemers zoveel als mogelijk verwerkt.

2022 Voordat gestart kan worden moeten eerst nog wat andere werkzaamheden worden uitgevoerd. In het 1e kwartaal wordt de glasvezel aangelegd. En in het 2e kwartaal gaat Enexis in de Kerkstraat en de Markt alle gashuisaansluitingen vernieuwen. Daarna start in het 3e en 4e kwartaal de provincie met groot onderhoud aan de Roerbrug in St. Odiliënberg. Tijdens het onderhoud aan de brug dat drie maanden in beslag neemt loopt de omleidingsroute over de Markt in Vlodrop.

Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond kan in januari 2023 in Vlodrop de schop in de grond. De werkzaamheden vinden plaats in de Kerkstraat, Markt en in de Grootestraat wordt tevens het asfalt vernieuwd. Op het einde van het jaar 2022 wordt nadere informatie verstrekt over hoe de uit te voeren werkzaamheden worden aangepakt.

Op de plattegrond ziet u het hele plan. (de link hiervan volgt binnenkort)

Het plan begint links ter hoogte van Kerkstraat 9 en 16.

Op een derde naar rechts het Kerkplein; weer een derde naar rechts het voormalige gemeentehuis met pleintje en helemaal rechts De Lindeboom (boven) en de Boomgaardstraat (beneden). Dit gehele plan wordt uitgevoerd als “verblijfsgebied”. D.w.z.: Geheel uitgevoerd in diverse soorten en kleuren gebakken klinkers, Geen verhoogde trottoirs (wél duidelijke belijning tussen weg en trottoir). Uiteraard, zoals in geheel Vlodrop, een 15 KM zone. Alles wordt zó ingericht dat alle verkeer gebruik kan maken van de wegen in dit plan, maar (te) hard rijden wordt ontmoedigd. Alle straten die op dit plan aansluiten krijgen een duidelijke overgang van ‘gewone’ straat naar de Markt en Kerkstraat. Dit is enigszins vergelijkbaar met een situatie wanneer je een woonerf binnenrijd. Het plan is op te delen in vijf stukken: Kerkstraat, Kerkplein, gebied tussen kerk en gemeentehuis, gebied tussen gemeentehuis en café Bremmers en het grote Marktplein tussen Boomgaardstraat en De Lindeboom.

In volgende artikeltjes komen al die vijf opgeknipte stukjes apart aan bod.

Bekijk ook het filmpje dat van de heringerichte Markt is gemaakt op https://www.roerdalen.nl/marktvlodrop  en op de site.van.Veer zeen Vlorp.