Over ons

Vlodrop is het mooiste, maar ook het meest kwetsbare dorp van de gemeente Roerdalen. Een prachtige ligging, veel economische kansen in de handel met Duitsland en een aantal diepgewortelde verenigingen. Maar ook krimp en vergrijzing. Die situatie vraagt om samenwerking tussen verenigingen, inwoners, ondernemers, vrijwilligers en gemeente. En die samenwerking was niet optimaal.

Daarom is een groep inwoners van Vlodrop in het najaar van 2016 samen met de gemeente aan de slag gegaan om als dorp zelf te werken aan onze toekomst. Deze stuurgroep Toekomst Vlodrop zag dat de gemeente moeilijk tot besluiten kwam op belangrijke thema’s (zoals over dorpsaccommodaties) en tegelijkertijd dat in het dorp weinig initiatief genomen werd (‘de gemeente moet dit oplossen’). De stuurgroep organiseerde een tweetal dorpsgesprekken waarin inwoners uitgenodigd werden aan te geven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Dat leidde tot de opzet van twee werkgroepen, die in opdracht van de inwoners van Vlodrop aan de slag gingen om te komen tot een betere communicatie en tot toekomstbestendige dorpsaccommodaties.

In de loop van 2017 en 2018 werden steeds meer inwoners, verenigingen en ondernemers betrokken bij dit initiatief. Om structuur te geven aan de activiteiten werd de stichting Veer zeen Vlorp opgezet. Deze stichting heeft als doel: Het bevorderen en het in stand houden van de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpskern Vlodrop inclusief de gehuchten Etsberg, Rothenbach en Vlodrop Station, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord, voor diverse doelgroepen, bestaande uit onder meer: ,Jongeren, Volwassenen, Ouderen, Verhuizers/nieuwkomers, Bezoekers/recreanten, Ondernemers en Verenigingen.

De lancering van de nieuwe dorpswebsite www.wijzijnvlodrop.nl is de eerste concrete opbrengst van dit dorpsinitiatief. Een breed gedragen voorstel voor toekomstbestendige dorpsaccommodaties moet snel volgen.

Maar daarmee is het werk niet gedaan. Het streven is dat inwoners van Vlodrop structureel samenwerken en samen invulling geven aan de toekomst van Vlodrop.