Veer zeen Vlorp

Welkom op de website van Vlodrop. Via deze website willen we onderling informatie gaan delen met de (bestaande/nieuwe) inwoners van Vlodrop, de jeugd, de oudere, de verenigingen, de ondernemers en de recreanten die ons dorp en regio bezoeken. Dit heeft als voordeel dat iedereen weet wat er te doen is, waar je kunt zijn voor meer informatie en dat Vlodrop een bloeiend en attractief dorp is om te shoppen en te recreëren. Zoals jullie kunnen zien hebben we een logo voor het initiatief ontwikkeld. De opbouw ervan bestaat uit:

Naam van de stichting –> Veer zeen Vlorp

 Namen van de drie gebieden waaruit Vlodrop officieel bestaat, te weten: Vlodrop | Vlodrop Station | Etsberg –> echter op zijn Limburgs weergegeven in: Vlorp | Vlorp-station | Etsberg (gezien de grootte van het gebied valt daar uiteraard ook het gedeelte Rothenbach onder)

 De kleuren van Vlodrop o.a.: Rood – Wit – Blauw

 De drie bruggen vertegenwoordigen de drie gebieden zoals benoemd

 De drie bogen geven de onderlinge verbondenheid aan tussen de gebieden

 De pijlers vertegenwoordigen de gezamenlijkheid van de aanpak die het dorp d.m.v. de stichting voor ogen heeft. Het bruggen bouwen tussen de diverse gebieden en zorg dragen voor de toekomst van Vlodrop.

Willen jullie meer weten en zien klik dan op de diverse genoemde pagina’s.

Veel plezier!