Werkbezoek gouverneur Emile Roemer aan Roerdalen.

Gepubliceerd op 2022-10-25

Roerdalen is de eerste gemeente in Limburg waaraan de gouverneur een werkbezoek bracht. Op het gemeentehuis werd wekenlang gewerkt aan een goed programma. Mooi weer werd alvast besteld. Dat lukte! Onder een prachtige najaarszon en een aangename temperatuur wandelde Emile Roemer met enkele mensen van de provincie en onze burgemeester Monique de Boer met een delegatie  van de gemeente door het kerkdorp Vlodrop. De gemeente heeft voor Vlodrop gekozen om Roerdalen in al haar facetten te presenteren. Bovendien ‘heeft’ Vlodrop meer dan de andere kerkdorpen ‘iets’ met de provincie. Hierover verder in dit verslagje meer.

 

Blokhut

Door op Vlodrop te focussen werd de Roerdalense manier van werken concreet gemaakt. Dit werd ondersteund door een kort filmpje: “Werkwijze Roerdalen”. In de Blokhut vond de start van een korte estafette door de kern van het dorp, een eerste ontmoeting en introductie plaats. Het voltallige college voerde het gesprek met de gouverneur. Wat gaat goed; en waar lopen we nog tegenaan? Druk op leefbaarheid en voorzieningen door vergrijzing en ontgroening en het behoud van krachtige dorpen.  Aandachtspunten waren o.a. Tijdelijke woningen voor vluchtelingen en starters. De problemen met de aansluiting van nutsvoorzieningen voor deze woningen; de geitenstal aan de rand van het dorp; de nieuwe dorpsaccommodatie met school (MFC); de samenwerking met (plaatselijke) bedrijven; het bezinningstoerisme; de aanpak van de Markt etc. In de Blokhut werd afgesloten met een kort filmpje: “Outdoorcampus Roerdalen” als introductie op de eerste ontmoeting tijdens de estafette buiten.

 

Gemeentelijke begraafplaats Angsterveld

Een van de werkterreinen voor de deelnemers aan de Outdoor Campus. NLG Buitenkansen leidt jongeren, die het moeilijk hebben, op in het groen. Daarna kunnen ze doorstromen naar de gemeente of naar een hoveniersbedrijf. Hier vond een ontmoeting en kort gesprek met de sociaal hovenier, de initiatiefnemer van NLG Buitenkansen, een afgevaardigde van de gemeente en de deelnemers aan de Outdoor Campus plaats.

Realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC)

Bij de sporthal volgde een ontmoeting buiten in het zonnetje aan een van de picknicktafels. Initiatiefnemer Etienne Mulders van ‘Veer zeen Vlorp’ (voor Emile vertaald in: ‘Wij zijn Vlodrop”) en de dorpscontactpersoon van de gemeente. Als belangrijkste onderwerp werd ingegaan op de volgende punten: Realisatie MFC, rol voor het dorp, samenwerking tussen dorp en gemeente, dorpsgericht werken en samenwerking met VEKOMA bij het MFC. Op deze wijze kon de gemeente duidelijk aangeven hoe ze ook in de andere dorpen de kwestie dorpsaccommodaties heeft aangepakt en nog aanpakt. Ook kon duidelijk worden aangegeven, dat geen dorp met elkaar te vergelijken is. Elk dorp heeft een eigen identiteit, die ook naar een eigen aanpak vraagt.

 

VEKOMA

Na een korte wandeling langs het reliëf  “Wervelwind”, van kunstenaar F. Peeters uit Swalmen, aan de Sportlaan. In 1977, bij het 50 jarig bestaan van VEKOMA Vlodrop, werd dit  werk door de fabriek aan de inwoners van Vlodrop geschonken en (toen) op de Markt geplaatst.

Het gezelschap ontmoette bij VEKOMA de directie. Die deed uit de doeken, waarom een inmiddels Japans bedrijf er toch na 96 jaar nog steeds voor kiest om in Vlodrop te blijven.

Samen met de wethouders en gemeentesecretaris werd de fabriek bekeken. De achtbaanbouwer en wereldwijd bouwer van grote attracties voor amusementsparken kon helaas geen gratis ritje aanbieden. Momenteel staat er geen (proef)attractie opgesteld om veilig door publiek te laten betreden. Toch kreeg het gezelschap een indruk van een Vlodrops bedrijf dat bekend is over de hele wereld.

 

Historische wandeling met bezoekje aan de basisschool

Vanuit VEKOMA stond er een korte wandeling van de Schaapweg naar de Markt op het programma. Louis op de Kamp liet de gouverneur en het gezelschap ervaren dat er over dit kleine stukje Vlodrop veel geschiedenis werd geschreven. De woning van de eerste directeur van de voorloper van VEKOMA aan de Schaapweg, de voormalige marechausseekazerne, de tramlijn Roermond-Vlodrop met uiteraard het cafeetje “De tramhalte”. Het huidige seniorencomplex  “Aan de Tram”,  langs de Angsterweg verwijst nog naar deze tramverbinding. Het voormalige Groene Kruisgebouw, met de voorheen ernaast gelegen kleuterschool zijn een voorbeeld van saamhorigheid en dienstbaarheid. De financiën hiervoor werden rond 1954/1957 grotendeels door de gemeenschap zelf bij elkaar gesprokkeld. Ook dit feit staat als voorbeeld voor alle dorpen in Roerdalen. Regelmatig werd ook een link gelegd met diverse soortgelijke voorbeelden en situaties in de andere kerkdorpen van de gemeente.

 

Basisschool

Kort werd kennisgemaakt met de directeur van de basisschool St. Martinus aan de Schoolstraat. De school die straks een onderdeel van het MFC aan de Angsterweg/Sportlaan zal zijn.

 

Oude Kerkhof

Op het oude Parochiekerkhof (1782 en gemeentelijk monument sinds 2012) aan de Kerkstraat werd aandacht geschonken aan enkele voor de provincie Limburg belangrijke personen. O.a. de in 1872 in de grafkelder bijgezette Baron van Scherpenzeel – Heusch, Separatist en ijveraar om Limburg rond 1840 toe te voegen aan de Duitse Bond.

Ook werd stilgestaan bij het graf van Gerard Krekelberg, tekstdichter van het Limburgs Volkslied.

Het gezelschap bewonderde de originaliteit en kwaliteit van een burgerinitiatief: Het in 2018 onthulde oorlogsmonument. Vanwege de cultuurhistorie kreeg ook het graf van Joseph Bremmers aandacht. Naar hem werd de “Joseph Bremmers medaille/onderscheiding” (hoogste onderscheiding binnen Vlodrop) vernoemd. Deze onderscheiding wordt door carnavalsvereniging “De Beerbök” toegekend aan iemand die op cultureel en/of maatschappelijk gebied zijn of haar sporen binnen het dorp heeft verdiend. Elk kerkdorp in Roerdalen kent wel een dergelijke plaatselijke onderscheiding.

 

Glasfabriekje

Tegenover het kerkhof begon na de oorlog Frans Cuypers uit Vlodrop met een bescheiden glasfabriekje. Na de oorlog was er veel glas te plaatsen in bijna alle woningen. Later werkte hij voor Philips Eindhoven door het slijpen van beeldbuizen voor de TV. (enige in Nederland). Momenteel is dit bedrijf te Posterholt uitgegroeid tot de meest moderne productiestraat van kunststof ramen en deuren van Europa.

 

Fabriekje van Hendrik op het Veld

Naast de kerk staat nog de woning en een deel van het fabriekje van de oprichter Hendrik op het Veld. In 1926 begon hij op die plek met het vervaardigen van eenvoudige landbouwwerktuigen. Hij noemde zijn onderneming: “Eerste Nederlandse staalploegen en Pompenfabriek”  Zijn in Europa onder patent staande wendploegen (in zeven maten) noemde hij: “Veldkoning”.

 

Ode aan Gerard Krekelberg

Schuin tegenover de St. Martinuskerk arriveerde het gezelschap bij het aldaar in 1989 geplaatste standbeeld van Gerard Krekelberg. Dit kunstwerk werd vervaardigd door Sjef Drummen senior uit Heerlen. Het Limburgs Volkslied bestond in 1989 tachtig jaar (31 januari 1909). Het beeld werd voor het hoge bezoek geflankeerd met een vijftal vlaggen. Naast o.a. de gemeentevlag uiteraard ook de mooie fleurige vlag van ‘Vlorp’. Een ensemble van fanfare Wilhelmina/St. Paulus uit Vlodrop/Maria Hoop en het kerkelijk zangkoor van Vlodrop stonden al klaar om met de hoogwaardigheden het door Gerard geschreven Limburgs Volkslied aan te heffen. Kort werden ook de vele andere verdiensten van Krekelberg gememoreerd. Een kort persmomentje  werd ingelast.  Daarna werd weer verder naar de Markt aan de voorzijde van het voormalige gemeentehuis gelopen. Tijdens de gehele wandeling werd ook aandacht geschonken aan de vele verdwenen huizen langs de route (± 15) die ten gevolge van het oorlogsgeweld in of vlak na de oorlog werden verwoest. Ook het oude gemeentehuis kreeg het toen zeer zwaar te verduren, terwijl de aardbeving van 1992 het gebouw nog eens veel schade toebracht.

 

Brand, overstromingen en wateroverlast

Op de Markt schonk Louis tenslotte aandacht aan de Meinwegbrand in 2020 en aan de watersnood in 2021. Tijdens beide gebeurtenissen stond de saamhorigheid van de eigen inwoners extra in het voetlicht. Roerdalen liet zich op veel fronten van een zeer betrokken, meelevende en meewerkende kant zien. Ook de aanpak van de herinrichting van de Markt kwam aan de orde. Centraal hierbij stond de werkwijze waarbij de gemeente de eigen inwoners alle ruimte bood om me te denken en mee te tekenen. Er was geen vooropgesteld concept, maar de burgers stelden in samenspraak met de gemeente en deskundigen het plan op.

 

Kasteel “Het Steenen Huys”

De wandeling ging langs café Bremmers naar kasteel Het Steenen Huys, alwaar de eigenaar John Akkerman en Jojo Mulder het gezelschap hartelijk ontving. Aandacht werd besteed aan de overstromingen die het kasteel vorig jaar teisterde. Het water stond binnen meer dan een meter en buiten ruim anderhalve meter hoog. Het voorkomen van wateroverlast in de toekomst is een waar hoofdpijndossier van de eigenaar. Of het waterschap en andere organisaties die in deze iets voor het laag gelegen kasteel zouden kunnen betekenen er ook wakker van liggen is nog niet gebleken. De gouverneur sloot het bezoek aan Vlodrop af op de trap van het kasteel. Hij deed dit door het sabreren van een fles champagne (het met een sabel openen van de fles). Binnen werd tenslotte afgesloten met een borrel en gezonde fruit- en groentehapjes en heerlijke amuses.

 

Holsterhof (Holst)

Alhoewel het bezoek van de gouverneur officieel in Vlodrop plaatsvond, werd toch net niet in Vlodrop helemaal afgesloten. Het gezelschap van gouverneur en burgemeester werd voor een afsluitend diner bij restaurant Holsterhof aangevuld met de wethouders, fractievoorzitters, loco-secretaris en plv. griffier van de gemeente Roerdalen.

 

Tevreden

De gemeente kan tevreden zijn over het verloop van de dag. Ze mag zich de eerste gemeente in Limburg noemen, waaraan de gouverneur een officieel werkbezoek bracht. De burgemeester en de delegatie van Roerdalen kon de werkwijze en samenwerking met burgers, ondernemers en organisaties op een ongedwongen wijze aan de gouverneur kenbaar maken. Tevens kreeg de rijke natuur en culturele situatie binnen de gemeente ruim aandacht. De gouverneur kon kennismaken met een mooie plattelandsgemeente die vooruitstrevende projecten niet schuwt en daarmee werkt aan een sterke gemeente met een zestal krachtige dorpen.

Foto: gemeente Roerdalen