Verslag van de twee bijeenkomsten bij de Blokhut (8-9 sept.)

Gepubliceerd op 2021-09-23

Twee mooie zomeravonden lokten afgelopen week velen naar de Blokhut. Op deze avonden konden we ruim vijftig personen per avond verwelkomen. Dat vergaderen in de buitenlucht is helemaal zo gek nog niet! Ook na corona een mooie gelegenheid om niet binnen tijdens een vergadering of bespreking onderuit te zakken. Op donderdag 8 sept. waren voornamelijk de wat ouderen en senioren aanwezig; op vrijdag 9 sept. toch ook veel jongeren, de belangrijkste doelgroep van de te realiseren accommodaties.

Etienne Mulders bracht op duidelijke wijze (en met genoeg humor) de plannen van de werkgroep naar voren. Vragen konden worden gesteld. Voorlopige tekeningen lagen klaar. ‘Het Dorp’ zal nog schriftelijk worden geïnformeerd. Hoe staan we ervoor? Hoe de gemeente in deze zaak staat, belichtten we vorige week al. Nu echter is het dorp aan zet! De werkgroep werkte enkele jaren aan de opdracht van het dorp. Veel hindernissen kwamen op onze weg. Maar er liggen plannen:

De Blokhut wordt bouwkundig aangepast tot een toekomstbestendig dorpshuis.(zaal vergroot, hoofdingang verplaatst). Sporthal (Roerhal), wordt sportzaal (2/3 van de huidige hal) met school, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Er zal ook een nieuwe naam komen voor deze nieuwbouw. De huidige hal met bijgebouwen worden allemaal afgebroken. Dit is toch het goedkoopste. Totale nieuwbouw is beter toekomstbestendig en volgens de steeds strenger wordende regels te realiseren (o.a. nul op de meter). Voor het behoud van het Ploensjbad wordt alles in het werk gesteld! Er komen drie beheerstichtingen; Blokhut, Schoolgebeuren met zaal en Ploensjbad. Boven deze stichtingen een overkoepelend orgaan. Onderlinge concurrentie tussen de drie centra wordt uitgesloten. Een hele onderneming!  Hiervoor is ook een heel leger vrijwilligers nodig. Etienne liet daar ook zeker geen misverstand over bestaan. Geen vrijwilligers: geen verbouw, geen nieuwbouw en geen zwembad. Vlorp laat je niet kennen! We rekenen vooral op de leeftijdsgroep tussen de 25 en 50 jaar. De toekomstige gebruikers van de accommodaties komen voor ± 90 % uit deze groep. Stel dus niet uit.  Meldt je nu al aan als vrijwilliger….Ja nu al!!!  Er is nu al werk genoeg te doen.