E N V E L O P P E N A C T I E 2 0 1 9

Gepubliceerd op 2019-05-29

                                                                                     E N V E L O P P E N A C T I E 2 0 1 9

                                                                                                              ten bate van

                                                                                                     K E R K H O F M U U R                           

                                                                                                   17 tot en met 22 juni 2019

 Wie ons ‘oude kerkhof’ bezoekt, voelt een stille trots in zich opkomen. Ons kerkhof ligt erbij als een prentje. Goed verzorgde graven, mooie aangeharkte paden. De open plekken zijn van bodembedekkers voorzien. De grafmonumenten dragen de namen van onze dierbare overledenen. Meestal zijn zij in de gemeenschap bekend. Met elk graf is ook een levensverhaal verbonden.

Soms geeft het grafmonument nog uiting aan rang en stand zoals die in oude tijden in een dorpsgemeenschap bestonden. Maar iedereen weet ook, dat voor de dood iedereen  gelijk is. Er zijn de graven van mensen die hoogbejaard overleden zijn, maar er zijn ook de graven van kinderen, die spreken van het verdriet, dat hun ouders hebben gekend of nog kennen. Iedere overledene heeft er een rustplaats gevonden. Ook een kerkelijke begraafplaats mag men als cultureel erfgoed beschouwen.

Dank aan de mensen die ons kerkhof dat dreigde te vervallen, hebben gerenoveerd, zodat de geschiedenis van het dorp blijft bestaan. Ook is ons kerkhof weer geschikt gemaakt voor nieuwe ter aarde bestellingen en voor het plaatsen van asbussen. Het levensverhaal van ons dorp blijft bestaan.

Ons kerkhof is omzoomd met een historische muur, de oudste muur van Vlodrop. Gebouwd in het jaar 1782. Een gemeentelijk monument zelfs. Maar zoals een kapotte lijst afbreuk doet aan een schilderij, zo schaadt de bouwvallige ommuring de piëteit die wij voor ons dierbaar kerkhof voelen. De kosten van de volledige restauratie kan de parochie onmogelijk ophoesten. Er wordt langs alle mogelijke wegen aan geldwerving gedaan. Ofschoon er sprake is van cultureel erfgoed waardoor de muur tot een gemeentelijk monument is gemaakt, is ons van gemeentewege nog weinig geldelijke steun toegezegd. Maar ook als die steun mocht komen, zullen wij toch ook zelf moeten tonen wat ons de kerkhofmuur waard is. Zo’n restauratie is bovendien kostbaar, omdat een apart vakmanschap vereist is en vakmanschap is duur.

De restauratie zal daarom enkel in fases kunnen worden uitgevoerd. Wij willen een begin maken met de kerkhofmuur aan de Kerkstraat. Ook vanwege de veiligheid duldt deze restauratie geen uitstel. Mogen wij weer in deze enveloppenactie op uw hulp en steun rekenen?

Tussen 17 en 22 juni halen vrijwilligers de zakjes met uw bijdrage bij u op. U kunt het zakje met uw bijdrage ook deponeren in de brievenbus bij de voordeur van de pastorie Kerkstraat 2 of overmaken op rekeningnummer NL10RABO0154600512 t.n.v. parochie St. Martinus o.v.v. Kerkhofmuur.

 Het kerkbestuur dankt u heel  hartelijk voor uw bijdrage!