Enquête Markt Vlodrop!! Klik hier voor de link en vul in!! (Geldig tot 11 juli)

11 juli 2021 - Online

De Markt in Vlodrop wordt vernieuwd, maar hoe?”  

De werkgroep herinrichting Markt bestaat uit 13 personen. Omdat de Markt een centrale ontmoetingsplek is willen we ook graag de mening van de overige inwoners van Vlodrop horen. Dezen krijgen de mogelijkheid om via een digitale enquête hun ideeën, aandachtspunten en wensen onder de aandacht van gemeente en werkgroep te brengen.

Middels deze link kunt u de enquête invullen: www.roerdalen.nl/marktvlodrop