Werkgroep accommodatie Veer zeen Vlorp & Blokhut

Gepubliceerd op 2021-01-01

We zijn weer terug van weggeweest!  Ja, we zijn er écht nog! En…..ja, we hebben ook niet stil gezeten.  “De werkgroep VzV & Blokhut” is nog steeds met de gemeente Roerdalen en de basisschool St. Martinus in gesprek. Nog steeds gaan we er voor om ook in Vlodrop een voor dit dorp toekomstbestendige BMV te verwezenlijken. De plannen worden steeds concreter.

U ontving van ons via dit blad de laatste informatie op 22 maart j.l..  Vlodrop ervoer toen al een week lang dat Corona ons leven beheerste. Dat is nog steeds zo! Corona deed veel met mensen, met de samenleving, met de onderlinge contacten etc. etc. Zelfs vergaderen werd steeds moeilijker; tot (nu) zelfs onmogelijk. Grote informatiebijeenkomsten zijn voorlopig zeker nog niet aan de orde. Toch zijn er door de werkgroep weer wat vorderingen gemaakt. Corona proof contact tussen VzV, de Blokhut, de gemeente, architect en bureau Improbo hebben geleid tot voorstellen aan het dorp. Het ziet er naar uit dat we ons moeten beperken tot het doen van één voorstel. Bij de verkenning van de financiële- en exploitatiemogelijkheden, bleek al snel dat diverse plannen moesten vervallen. Doch, heel belangrijk, de vragen en opdracht vanuit het dorp (de inspraakavonden in zaal Roerzicht) zijn overeind gebleven. De aldaar gestelde uitgangspunten hebben we in het plan opgenomen. Ook gaan we er nog steeds van uit dat het voorliggende plan (als enige plan) de mogelijkheid biedt tot het open houden van het Ploensjbad. In het eerste kwartaal van 2021 moet bij de gemeente het plan definitief worden ingediend. Het is derhalve kort dag. Ook is de exploitatiebegroting nog niet helemaal sluitend. We zoeken ijverig naar een mogelijkheid, hoe dit op te lossen en hoe ‘het dorp’ erbij te betrekken. Meer dan ooit, hebben we dan ‘het dorp’ hard nodig! Vooral wordt gedacht aan inwoners in de leeftijd van (globaal) 25 tot 55 jaar. De ouders dus van de jeugd uit het basis- en voortgezet onderwijs. Die groep zal het meest gebruik van de voorzieningen gaan maken; De ouders van de schooljeugd, de jeugd zelf en straks ook diezelfde jeugd en diezelfde ouders, als volwassene en als senior!

Waar staan we nu?  Het plan dat nu voorligt bestaat uit de volgende uitgangspunten: De BMV wordt verdeeld over 2 locaties, waarbij de blokhut gehandhaafd blijft. Deze wordt deels verbouwd en krijgt de bestemming jeugdgebouw en dorpshuis. De huidige sporthal zal met een derde worden verkleind. De resterende twee derde zal worden ingericht als sport- en evenementenzaal. Gebouwen voor de basisschool, Kinderdagverblijf(KDV), Peuterspeelzaal(PSZ) en Buitenschoolse opvang(BSO) worden aangebouwd. Er zal ook een kleine kantine/multifunctionele ruimte worden ingepast. Te gebruiken door gebruikers van de school, KDV, PSZ, BSO, de sportzaal en ‘t zwembad. Uitgangspunt is om het zwembad proberen te behouden. Om het bad geheel door vrijwilligers te laten runnen, zal de diepte van het bad moeten worden teruggebracht.

 “Werkgroep accommodatie VzV & Blokhut”