UPDATE VEER ZEEN VLORP: Bekijk de schetsen voor de toekomstige dorpsaccommodatie van Vlodrop

Gepubliceerd op 2019-04-05

Vlodrop heeft een toekomstbestendige dorpsaccommodatie nodig. In de verschillende dorpsgesprekken die hebben plaatsgevonden hebben de inwoners van Vlodrop hun wensen uitgesproken. In goede samenwerking hebben de St. Martinusschool, stichting de Blokhut, stichting Veer Zeen Vlorp en gemeente Roerdalen deze wensen verder uitgediept. Daarna is een architect aan de slag gegaan met deze wensen. Dit heeft geleid tot vier schetsen voor de toekomstige dorpsaccommodatie van Vlodrop. De schetsen kunt u hier bekijken.

Conform de wensen van de inwoners hebben we drie scenario’s uitgewerkt:

  • Scenario 1: verbouwing St Martinusschool, aanpassing Blokhut en aanbouw sportzaal bij Blokhut (2 locaties, dus 2 schetsen)
  • Scenario 2: nieuwbouw school, dorpsaccommodatie en sportzaal op voormalige voetbalveld
  • Scenario 3: combinatie van verbouw en nieuwbouw waarbij huidige sporthal omgebouwd wordt tot sportzaal met dorpsaccommodatie en school.

Bij alle scenario’s zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd zoals gewenst door de inwoners:

  • een dorpshuis dat dezelfde faciliteiten kan bieden als de huidige Blokhut
  • een sportzaal die qua afmeting ca. 2/3e is van de huidige sporthal
  • een school die voldoende groot is om het toekomstige aantal kinderen te huisvesten

De schetsen zijn –zoals de naam al zegt- nog geen definitieve ontwerpen. De komende periode wordt gebruikt om deze schetsen verder uit te werken en de bijbehorende kostenplaatjes nader in te vullen. Daarnaast spreken we met Vekoma over de huisvestingswensen die zij hebben en de mogelijkheid om tot één gezamenlijk plan te komen waarbij Vekoma en dorpsaccommodatie elkaar versterken.

Als u ideeën of meningen heeft ten aanzien van de schetsen of het proces, dan horen wij die graag zodat we er rekening mee kunnen houden bij de verdere uitwerking. Deel uw ideeën met ons via info@wijzijnvlodrop.nl of spreek één van de betrokkenen aan.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk een volgend dorpsgesprek te organiseren waarin we als inwoners van Vlodrop een gezamenlijke voorkeur kunnen uitspreken voor de toekomstige dorpsaccommodatie. Wij doen dat liever vandaag dan morgen, maar we merken ook dat het een complexe uitdaging is die meer tijd vergt dan gedacht. Abonneer u op de nieuwsbrief via www.wijzijnvlodrop.nl om steeds op de hoogte te blijven.