Werkgroep accommodatie Veer zeen Vlorp deel 7

Gepubliceerd op 2020-02-08

Donderdag 6 februari a.s gaan we van start met de eerste besprekingen met de Vlodropse verenigingen. Er is een kleine wijziging gekomen in de locaties. Hieronder de juiste dagen, tijden en plaatsen:

– Donderdag 6 februari 20.00 in de Blokhut  – Maandag 10 februari 20.00

  in de Blokhut   en  -Dinsdag 11 februari 20.00 bij cafe-zaal Roerzicht.

Alle verenigingen, die op dit ogenblik gebruik maken van een eigen locatie, de blokhut, de sporthal of een andere plek, ontvingen van ons een schriftelijke uitnodiging met een vragenlijst. Het is de bedoeling, om die vragenlijst vooraf in te vullen en met een afvaardiging van de vereniging één van de drie hierboven genoemde avonden te bezoeken. De werkgroep zal, uit de in de afgelopen twee jaar opgedane ervaringen, enige aanbevelingen doen. Na deze algemene inleiding en uitleg van de tot nu toe verrichte werkzaamheden van de werkgroep, wordt met elke vereniging afzonderlijk de door hun ingevulde vragenlijst besproken.

Opgelet!!! Onze intentie is het alle verenigingen de mogelijkheid te bieden om inspraak te hebben. Het  kan echter zo zijn dat we toch iemand over het hoofd hebben gezien. Dringend willen we die vereniging(en) dan ook verzoeken om zich zelf aan te melden! Dit geldt overigens voor iedereen, die wil meepraten en meedenken over de Dorpsaccommodatie in Vlodrop. Elke mening, die vooraf bekend is, kan worden meegenomen in de te maken afwegingen en uiteindelijke  besluitvorming. Een vragenlijst is aan te vragen via info@wijzijnvlodrop.nl

Deze lijst is ook via VzV te downloaden. In dat geval, zal dit op de openingspagina van VZV worden aangegeven. www.wijzijnvlodrop.nl

In de inleiding op de drie avonden wordt ingegaan op de mogelijkheden, de ‘onmogelijkheden’, de wensen van het dorp, en de doorgerekende modellen en scenario’s.   De werkgroep legt de diverse scenario’s voor, plaatst kritische kanttekeningen, geeft overwegingen en doet aanbevelingen. Uiteindelijk zal, waarschijnlijk in een volgende algemene dorpsgesprek, de knoop worden doorgehakt. Om een goede representatieve mening van het dorp te verkrijgen,

zullen straks minimaal 200 personen aan dat dorpsgesprek moeten deelnemen!

Het gaat er immers om, hoe Vlodrop de komende ± dertig jaar het dorpsleven gestalte wil geven. Het is nu of nooit! We gaan samen een besluit nemen over enkele miljoenen euro’s. Niet de gemeente Roerdalen neemt dit besluit, maar de gemeenschap van Vlodrop; wij dus!

Nog eens de scenario’s : 1. Een bouwkundige aanpassing en uitbreiding met sportzaal van de Blokhut;  2. Een geheel nieuw ontwerp voor een geïntegreerd dorpshuis, sportzaal en basisschool op ’t voetbalveld, 3. een zelfde plan als plan 2, maar dan op locatie sporthal (Roerhal) en 4. Enkel een verbouwing met aanbouw van een gymzaal bij de huidige basisschool. (Eigenlijk niets doen dus!)

Werkgroep accommodatie VzV                                                 Wordt vervolgd.