Werkgroep accommodatie Veer zeen Vlorp deel 4

Gepubliceerd op 2020-01-18

NB  Deze artikeltjes zijn onder het kopje Verslagen VzV ook terug te lezen op deze site van Veer zeen Vlorp. 

Met vele personen en organisaties werden door VzV  al diverse gesprekken gevoerd.  Die gesprekken waren ter oriëntatie, ter verkrijging van inzicht in de moeilijke materie en ter vergroting van een draagvlak in het dorp. Gesprekken werden gevoerd met: o.a. De Blokhut, gemeente, basisschool, Vekoma, diverse verenigingen, ondernemers en particulieren. Het op dit terrein gespecialiseerde bureau SWECO werd door de gemeente ingehuurd. Veel gesprekken waren er met de gemeente en dat bureau. De voor- en nadelen van de scenario’s werden in kaart gebracht op wenselijkheid, praktische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid. Op 6 september 2018 (derde dorpsgesprek) werd tijdens de presentatie;  scenario 3.  Integrale nieuwbouw Dorpshuis – Brede school – sportzaal op locatie sporthal (Roerhal), toegevoegd. Nieuwbouw op locatie voetbalveld vond de vergadering toen qua veiligheid geen goede optie.

Zo kon de  werkgroep verder aan de slag met de op- en aanmerkingen uit de zaal. Het bestuur is op de achtergrond actief met diverse ‘uitzoekopdrachten’.

Snel bleek dat de voorbereidingen voor een dorpshuis veel vraagstukken, ‘mitsen en maren’, organisatorische en financiële ‘kopzorgen’ opleverde. Intussen was al een architectenbureau: Povše & Timmermans uit Sittard  ingehuurd om op basis van “no cure, no pay” , enkele eenvoudige schetsen op papier te zetten. Naast dit architectenbureau werd in de firma: IMPROBO – Interim-management Projectbegeleiding Beleidsondersteuning, een gespecialiseerd bedrijf gevonden en ingeschakeld om al die plannen door te berekenen.

Samengevat waren, naast de in dit artikeltje genoemde praktische, zakelijke, organisatorische en financiële overwegingen, de meest belangrijke agendapunten voor de nabije toekomst; Een greep: 1. Wat worden de toekomstige maatschappelijke activiteiten van de dorpsaccommodatie?  2. Wat hebben we daarvoor nodig?  3. Willen we meer dan nu?  4. Is het huidige aanbod van voorzieningen voldoende?  5. Of willen we, om toekomstbestendig te zijn, méér dan het huidige aanbod van voorzieningen.  (De Huidige, voor Vlodrop te grote en veel te dure, sporthal (Roerhal) gaat in ieder geval weg!)  6. Wat is dus onze (dorps)ambitie?  En 7. Wie wil actief meedoen, meewerken en, niet onbelangrijk: mee zitting nemen in een op te richten bestuur/ beheerstichting?

Dit is globaal de stand van nu. Mooi!  Maar nu komt ’t er écht op aan!  Welke verenigingen, organisaties en/of instellingen  willen echt mee doen in het nieuwe dorpshuis? Vooraf is het nodig om dit te weten, om een gezonde exploitatie te kunnen garanderen.

Werkgroep accommodatie VzV                                                 Wordt vervolgd.