Aanbeveling herbenoeming burgemeester M. de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen

Gepubliceerd op 2019-02-08

De gemeenteraad van Roerdalen heeft bij besluit van 7 februari 2019 besloten de aanbeveling vast te stellen waarbij mevrouw mr. M.D. de Boer-Beerta bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Roerdalen.

 

Mevrouw de Boer-Beerta is per 1 juli 2013 benoemd tot burgemeester van de gemeente Roerdalen. Op 1 juli 2019 verstrijkt de eerste ambtstermijn. Mevrouw de Boer-Beerta heeft aan de commissaris van de Koning van de provincie Limburg, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, te kennen gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

 

Op grond van artikel 61a Gemeentewet kan de burgemeester worden herbenoemd voor de tijd van zes jaar. De gemeenteraad dient tenminste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin herbenoeming dient in te gaan een aanbeveling inzake de herbenoeming, door tussenkomst van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te zenden.

 

De gemeenteraad heeft donderdagavond 7 februari 2019 besloten de komende zes jaar verder te willen gaan met zijn burgemeester mevrouw de Boer-Beerta. De Minister beslist over zijn voordracht aan de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk besluit door de Koning en contrasignering door de Minister is de herbenoeming definitief.